34 d.
Thông tin chung
Trò chơi
Chợ
Chương trình giới thiệu
Câu hỏi thường gặp

Thị trường là gì và nó hoạt động như thế nào?

CSGOFast cung cấp cho tất cả người dùng nền tảng giao dịch skin, hoạt động trên hệ thống Player-to-Player (P2P).

Mọi người có thể tự do gửi tiền để mua trang phục từ những người chơi khác và mọi người có thể bán trang phục của mình cho người chơi khác và rút tiền.

Hệ thống Player-to-Player, như có thể hiểu ngay từ tên của nó, hoạt động giữa những người chơi.

Người chơi bán skin trực tiếp cho người chơi khác hoặc mua từ người chơi khác mà không sợ bị lừa hoặc bị cấm giao dịch trong 7 ngày.