Thông tin chung
Trò chơi
Chợ
Chương trình giới thiệu
Câu hỏi thường gặp

Chương trình giới thiệu là gì?

Chương trình giới thiệu là một hệ thống khen thưởng dành cho người dùng đưa người chơi mới (giới thiệu) vào dự án. Đối với mỗi người chơi được giới thiệu và trò chơi của họ, bạn sẽ nhận được "Tiền xu".